Thrane.nu ’s politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Thrane.nu behandler persondata og cookies.

 

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

 

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Thrane.nu’s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

 

Hvilke persondata modtager Thrane.nu?

Thrane.nu registrerer data om dig som kunde som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere modtager vi almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik, og de data er Thrane.nu dataansvarlig for.

Retsgrundlaget for at behandle de nævnte persondata er databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b) og f), hvor vi har en legitim interesse i at behandle disse almindelige oplysninger som led i drift og udvikling af virksomheden.

 

Da Thrane.nu udbyder web-løsninger, vil vores kunder kunne vælge at overføre data til vores løsninger. De af kunderne valgte persondata omhandler typisk almindelige persondata, herunder kundernes kontaktdata, data om deres nuværende og tidligere ansatte samt kundernes forretningsforbindelser; med hensyn til de nævnte data er Thrane databehandler.

 

Når du færdes på Thrane.nu’s hjemmesider, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

 

Ønsker du ikke at Thrane.nu behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Thrane.nu behandler oplysninger om kunder og samarbejdspartnere for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kontraktpart. Derudover behandles oplysninger om kunders kunder og ansatte som led i at opfylde aftaler om web-løsninger med vores kunder.

 

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

 

Oplysninger om din færden på vores hjemmesider anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmesider.

 

Hvem videregiver Thrane.nu personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Thrane.nu som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig. I den forbindelse overfører vi persondata til vores underdatabehandler, der er baseret i Danmark og som også er underlagt persondatareglerne.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

 

Hvordan beskyttes dine data?

Thrane.nu er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Thrane.nu træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

 

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt forretningsforbindelse eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmesider accepterer du Thrane.nu's brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

 

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om dine rettigheder.

 

Hvis du har spørgsmål til Thrane.nu’s behandling af dine data eller af vores hjemmesiders brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Thrane.nu per telefon, email eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

 

Ønsker du efter henvendelse til Thrane.nu at klage over behandlingen af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.